กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ (Crossword) ภาษาญี่ปุ่น ในงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 10 ณ มหาวิยาลัยรังสิต  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ผลการแข่งขัน มี ดังนี้

อันดับที่ 2
น.ส.อลิษา มุสิกสินธร  ม.6/2
นายสรรพวิชญ์ ระหงษ์  ม.6/5

อันดับที่ 3
นายกมลวิช ลาภศิริ  ม.5/1
น.ส.พิชญา จีนพงษ์  ม.5/1

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

IMG_6268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>