กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. นายวิชญ์ นำประเสริฐชัย  ม.6/2 ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6

2. ด.ช. ลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร ม.3/1 และด.ช. ปัญญวิชญ์ ปทุมหิรัญรักษ์ ม.3/4 ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 – ม.3

3. น.ส. แสนดี แสนศรี ม.6/6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6

 

4. ด.ญ. ปภาวรินทร์ เผ่าวณิช ม.2/5 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3

5. ด.ญ. อรมน ตัณฑุลเวศม์   ม.3/4 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – ม.3

ขอแสดงความชื่นชม ยินดี มา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>